دنیای ریاضی

چگونه دانش آموزان به رياضي علاقه مند شوند

درس ریاضی بدون شک یکی از مهم ترین درس هایی است که دانش آموزان در تمام مقاطع تحصیلی به دانستن و درک آن احتیاج دارند. بسیاری از دانش آموزان به دلایل گوناگون از جمله شیوه تدریس آموزگار، تجربه های ناموفق، فشارهای والدین، کم تمرینی و دشواری در یادگیری مفاهیم ریاضی چنان از این درس دچار ترس و اضطراب می شوند و از خود مقاومت نشان می دهند که گاهی ساده ترین اعمال ریاضی را هم نمی توانند انجام دهند. در حالی که امروزه با توجه به تسلط رشته ریاضی بر علوم و تکنولوژی جدید، ضرورت بیشتری برای یادگیری این علم و فهم و درک قوانین آن حس می شود. از این رو آنچه آموزگاران نیاز به دانستن آن دارند، ساده سازی در مفاهیم، تاکید بر مبانی اولیه علم ریاضی و ارائه تمرین ها و مثال های گوناگون است -ومهم تر از همه اینها ایجاد انگیزه است و بهترين انگيزه که مخصوصا در يادگيري و علاقه به رياضي نقش عمومي ايفا مي کند بيان ريشه هاي تاريخي و بيان تارخ رياضيات در پيشرفت رياضي مي باشد. جيمز کلارک ماکسول مي گويد: يکي از بزرگترين امتيازات براي دانش آموزان هر رشته ، خواندن سرگذشت و تاريخچه آن موضوع است با يک تحقيق تاريخي مي توان وقايع گذشته را به طور دقيق مورد مطالعه قرار داده و عوامل موثر تشکيل دهنده آنها را شناسايي کنيم تا مطالب درسي بهتر درک شود.از مطالعه و بيان تاريخ رياضي در كلاس، مي توان نقش ملل يا مذاهب مختلف و سهم آنها را در پيدايش و ترويج دانش رياضي بيان نمود مثلاً در مي يابيم كه نقش مسلمانان در پيشرفت رياضيات هم از نظر توسعه و هم از نظر ترويج آن نقش كاملاً قابل ملاحظه اي است و با بررسي خدمات ايرانيان به علوم رياضي جايگاه معرفتي اين مرز و بوم را مشخص مي كند. استاد شهرياري در كتاب سرگذشت رياضيات مي گويد : (( تاريخ رياضي به ما مي آموزد كه مطالعة رياضيات موجب آزاد كردن روان انسان از انديشه هاي غير انساني مي شود تاريخ رياضيات نشان مي دهد كه مردم ساده ولي انديشمند در سراسر سياره زمين در ساختن بناي شوق انگيز و پرشكوه رياضيات امروزي دست داشته اند بررسي تاريخ رياضي باعث بازگرداندن ما به خود مي شود. وقتي بدانيم نخستين كتاب جبر و مثلثات به وسيله رياضيدانان ايراني به رشته تحرير در آمده است ، وقتي بدانيم رياضيداناني چون بيروني و جوزجاني همه دستورات مثلثاتي را بوجود آورده اند آن وقت است كه، حالت خود را از دست مي دهيم و به خود اعتماد مي كنيم و اين خود ياعث فهم بهتر مطالب و ايجاد انگيزه در يادگيري رياضي مي شود.)) بنابراين با بيان چگونگي پيدايش يك مطلب در كلاس درس، آمادگي بيشتري براي فهم مطالب بعدي به زبان رياضيات براي دانش آموزان فراهم مي شود و با اشتياق بيشتري شنونده مطالب خواهند بود و بر اين باور هستيم كه انگيزه اي در بين دانش آموزان ايجاد خواهد شد كه اين خود به فهم و يادگيري دقيق، ديد مثبتي خواهد داد. -بحث همگاني و كار در گروه هاي كوچك لازم و ملزوم يكديگرند. كار در گروه هاي كوچك و بحث همگاني، تاثير عميقي بر باورهاي يادگيرندگان داردو اين عمل، با يادگيرندگان كمك مي كند تا تنوع روش هاي حل مساله را تجزيه و تحليل كنند و در زمينه راه حل درست، تصميم گيري كنند. توانايي تصميم گيري كه به حل مساله مي انجامد، با توانمندي هاي فراشناختي يادگيرندگان ارتباط نزديك دارد. كار در گروه هاي كوچك يكي از مولفه هاي اصلي آموزش و تدريس است دانش آموزان در گروه هاي كوچك ياد مي گيرند تا به كارهاي خود نظارت داشته باشند و آنرا ارزيابي كنند همكاري مشاركتي هر دانش آموز با ساير اعضاي گروه، كه از او تواناترند، باعث تقويت و رشد ذهني او مي شود. -وسايل کمک آموزشي بازده آموزشي را از لحاظ کمي و کيفي افزايش مي دهد . آموزش را با قدرت وعلاقه مندی بيشتري عملي مي سازد و استفاده از فعاليتهاي مكمل و فوق‌برنامه ميزان بالايي از تحقق هدفهاي آموزشي را به دنبال داشته است. - فعاليت‌هاي‌ مكمل‌ و فوق‌ برنامه‌ بعنوان‌ قسمتي‌ از تدريس‌ فعال‌ بايد به‌ گونه‌اي‌ طراحي‌ گردد كه‌ يادگيري موضوعات‌ در زندگي‌ روزمره‌ دانش‌آموزان‌ به‌ كار آيد. اين‌ فعاليت‌هاي‌ قادر است‌ در تمام‌دروس‌ از جمله‌ رياضي‌ كارآيي‌ بالايي‌ داشته‌ باشد و در صورت‌ اجرايي‌ صحيح‌ افراد پرسشگر ومحقق‌ و خلاقي‌ همراه با انگیزه بسازد. -عصر دانايي و انفجار فناوري اطلاعات و ارتباطات، تحرك و پويايي فراوان در تمامي زمينه‌ها را طلب مي‌كند. لذا به كارگيري رويكردهاي نوين تربيتي واستفاده از نرم افزار وبازیهای رایانه ای بسيار حائز اهميت است. -اضطراب ریاضی موجب ضعف فرآیندهای ذهنی برای انجام عملیات ریاضی، منفی نگری و سردرگمی دانش آموزان می شود. این گروه با اجتناب از کلاس ریاضی، ناتوانی در انجام آزمون های ریاضی و اضطراب و تشویش فراوان از یادگیری این درس طفره می روند وانگیزه ندارند. هراس های ناشی از عدم توفیق در امتحان و انتظارهای نابجای والدین از فرزندان، در شمار عواملی هستند که می توانند موجبات بروز پدیده اضطراب ریاضی را در افراد فراهم آورند. در این مهم والدین نقش مهمی را ایفا میکنند ونکته قابل توجه این که مطالعه پدر و مادرو ميزان تحصيلات والدين واینکه بتوانند ریاضی را وارد زندگی کنند در يادگيري وانگیزه رياضي مؤثر است -لازم به تذکر است که علی رغم تمامی تلاش ها در ارتقای سطح آموزش و فرآیند یادگیری، اگر فضای عاطفی و روانی کلاس مناسب نباشد، معمولا نتیجه، چندان مفید به فایده نخواهد بود. اگر معلم حضور و وجود خود را در فضایی دوستانه و محبت آمیز به عنوان فردی برای کمک و مساعدت و تسهیل یادگیری دانش آموزان به اثبات نرساند، یادگیری شکل اجبار و تحمیلی به خود می گیرد. روش های فعال که نمونه ای از آن ارایه شد، امکان فراهم کردن چنین فضای مناسبی را فراهم می سازد. امید است که در پرتو تغییر و تحول روش های آموزش ریاضی و گسترش آن در سطح عمومی، شاهد رفتار ریاضی در تمام شئون زندگی مردم این مرز و بوم بوده و از طرفی موجبات شکوفایی استعدادهای درخشان جوانان ایرانی و بروز خلاقیت های شگرف آنان فراهم گردد. با امید فراوان به آن که شرایط و موقعیت را برای نیازهای به حق و طبیعی استعدادهای خلاق و مغزهای پرورش یافته طوری فراهم کنیم که مجموعه تلاش های انجام گرفته در زمینه آموزش و پرورش منجر به تهیه و تدارک هدیه آماده ای برای کشورهای بزرگ صنعتی نباشد. سخن آخر اگر به خودكفايی علمی و صنعتی می‌انديشيم، كليد حل مسأله در اختيار علم رياضی است. ديگر كاربردهای پايه‌ای رياضی را نمی‌توان ناديده گرفت. استواری حيات جهان بر پاية قوانين رياضی خداوند در آسمان و زمين است. آن زمان كه شرق، سريعتر از غرب گام پيشرفت به جلو می‌نهاد، بسياری از رياضيدانان توليدكنندة علم رياضي در شرق بودند و چون غرب بهای ‌رياضی را دانست، گوی سبقت را ربود. لذا با ناديده گرفتن رياضی در تمام مقاطع به پيشرفتی نخواهيم رسيد.بايد به احيای‌دوبارة رياضيات در شرق بينديشيم. « رياضيات عالي‌ترين دستاورد فكری و اصيل‌ترين ابداع ذهن آدمی است. موسيقی می‌تواند روح را برانگيزد يا آرام ‌سازد. نقاشی می‌تواند چشم‌نواز باشد، شعر می‌تواند عواطف را تحريك كند. فلسفه می‌تواند ذهن را قانع و راضی سازد. مهندسی می‌تواند زندگی مادی آدمی را بهبود بخشد. اما رياضيات همه اين ارزشها را عرضه می‌كند » موريس كلاين

+ نوشته شده در  شنبه ۱۴ خرداد۱۳۹۰ساعت 18:51  توسط عصمت   |